Servis

Servis Elektroniky s.r.o.

Údernická 11
851 05 Bratislava
Tel.: +421 026 824 5245
E-mail: servis@elektroniky.sk

 

ELECTROBETA, S. R. O.

Na vŕšku 1289/3
949 01 Nitra
Tel.: +421 037 651 9976
E-mail: info@elektrobeta.sk

 

TV SERVIS

J. Milca 24
010 01 Žilina
Tel.: +421 041 562 0906
E-mail: tvservisskrko@zoznam.sk

 

WEST SERVICE s.r.o.

Stred 381/4
962 01 Zvolenská Slatina
Tel.: +421 905 681 166
E-mail: info@westservice.sk

 

DJ SERVICE

Šebastovská 5
080 06 Prešov
Tel.: +421 517 767 666
E-mail: djservis@djservis.net
http://www.djservis.net/

 

Informácie o spôsobe použitia a údržbe výrobku

Právo z nesprávneho plnenia kupujúcemu (spotrebiteľovi) nenáleží,

 1. Ak chybu sám spôsobil, napr. tým, že
  1. vykonal neodbornú alebo nesprávnu montáž či inštaláciu veci,
  2. používal vec na iný účel, než ku ktorému vec slúži alebo je určená.
 2. Ak sa jedná o opotrebenie veci spôsobené ich obvyklým užívaním alebo u použitej veci je opotrebenie odpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania, lebo sa nejedná o chybu veci.
 3. Ak je chyba spôsobená živelnou udalosťou (napr. búrka, záplavy, zemetrasenie a podobne).
 4. Ak bola vec použitá na profesionálne, zárobkové či priemyselné účely (napr. kávovar na varenie kávy v reštauračnom zariadení, vysávač na vysávanie v domácnostiach či prevádzkach zákazníkov Kupujúceho – podnikatelia a podobne) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba.
 5. Ak bola vec použitá s iným príslušenstvom než s tým, ktoré je určené výrobcom.
 6. Ak bola vec nesprávne alebo nedostatočne udržovaná, napr. nebola vec riadne a pravidelne čistená v súlade s návodom na obsluhu a podobne.
 7. Ak bola vec vystavená nepriaznivým vonkajším vplyvom, prípadne do nej vnikli cudzie predmety či tekutiny (vrátane elektrolytu z batérií) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba