Kontakty

ETA – Slovakia, spol. s r. o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
IČO: 313 50 798
DIČ: 2020299259
IČ DPH: SK2020299259